TOC

This article is currently in the process of being translated into Polish (~34% done).

Wstęp do HTML:

Struktura HTML

Zanim zaczniesz używać HTMLa, ważne jest, żebyś zrozumiał strukturę tego języka. Jako, że HTML jest językiem znaczników, używasz ich do oznaczania różnych części swojej zawartości - trochę tak jak gdybyś używał zakreślacza.

Elementy HTML

HTML składa się z elementów, przy których to użyciu tworzysz oznaczenia. Poniższy przykład przedstawia w jaki sposób możesz oznaczyć akapit w tekście.

<p>This paragraph is part of my content</p>

Widzimy tutaj zdanie ("This paragraph is part of my content"), które zostało umieszczone pomiędzy znacznikami <p> a </p>. Każdy znacznik składa się ze znaku mniejszości (<), skrótu (p) oraz znaku większości (>). W tym przypadku skrót p pochodzi od ang. słowa paragraph (paragraf, akapit, ustęp). Wspomniane znaczniki <p> i </p> tworzą element. W języku HTML każdy element zaczyna się od znacznika otwierającego (<p>) i w większości przypadków kończy się znacznikiem zamykającym (</p>). Pomiędzy znacznikiem otwierającym a zamykającym znajduje się zawartość elementu.

Puste Elementy

Most HTML-elements looks like the <p></p> element, but some are what we call empty elements. The line-break element is such one and looks like this:

<br />

As you can see, there is no closing tag and the element do not contain any content, therefore it is called an empty element. Because this is an empty element it is closed at the end of the tag – that’s the /. You don’t have to use the "/" at the end of an empty element, but it is considered good practice, so you might as well get used to it. (As I said before, the tag consists of an abbreviation and in this case br stands for break).

Tip!

When the browsers read your HTML5 document they don’t care whether or not you write your tags in uppercase or lower case. But other developers do! Even though you could write the same linebreak-tag in a lot of different ways, such as these:

<BR />
<bR />
<Br />
<br />

It is considered good practice to write all your tags in lowercase – in increases readability, and it is just considered good craftsmanship to write your tags this way.

What you have learned

  • An HTML element starts with a opening tag
  • An HTML element ends with a closing tag
  • A HTML tag starts with a < and ends with a >
  • The letters between the < and > are abbreviations
  • The element content is everything between the start tag and the end tag
  • Some HTML elements are empty
  • Empty elements are closed in the start tag
  • Make it a habbit to type all your tags in lowercase - it is considered good practice
This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!