TOC

This article has been localized into Danish by the community.

Introduktion til HTML:

HTML5-strukturen

Før vi begynder med at benytte HTML, er det vigtigt at du forstår HTML-strukturen. Ligesom HTML er et markeringssprog, benytter du det til at opmærke forskellige dele af dit indhold - næsten som når du benytter en markeringstusch.

HTML-elementerne

HTML er opbygget af elementer og det er disse elementer du benytter til din markering. Herunder er et eksempel på hvordan du kunne markere et almindeligt tekstafsnit.

<p>This paragraph is part of my content</p>

Hvad vi har her er en sætning ("Dette afsnit er en del af mit indhold") som er anbragt mellem <p> og </p>. <p>og </p> kaldes for tags (dansk: mærker). Hvert tag består af < en forkortelse, og en >. I dette tilfælde er p en forkortelse for afsnit. Kombineret danner <p> og </p> et element. Hvert HTML-element begynder med et åbningstag (i dette tilfælde vil det sige <p>) og de fleste slut-tag (det vil sige </p>). Indenfor åbnings- og slut-tagget af dit element er det aktuelle indhold.

Tomme elementer

De fleste HTML-elementer ligner <p></p> -elementet, men nogle er hvad vi kalder for tomme elementer. Afsnitbrydningselementet er sådan et og ligner dette:

<br />

Som du kan se, er der intet slut-tag og elementet har ikke noget indhold, hvorfor det kaldes for et tomt element. Fordi det er et tomt element er det lukket i slutningen af tag'et - det er /. Du behøver ikke at benytte dig af "/" i slutningen af et tomt element, men det opfattes som god stil, så du kan lige så godt vænne dig til det. (Som jeg skrev tidligere, består tag'et af en forkortelse og i dette tilfælde br der står for brydning (dansk: som i linjebrud).

Tip!

Når browserne læser dit HTML5-dokument, er de lige glade med om du skriver dine tags med store eller små bogstaver. Men andre udviklere gør! Selvom du kunne skrive det samme linjebrudstag på en masse forskellige måder, sådan som disse:

<BR />
<bR />
<Br />
<br />

Det anses for god stil at skrive alle dine tags med små bogstaver - det forøger læsevenligheden og det er netop anset for godt håndværk at skrive dine tags på den måde.

Hvad du har lært

  • Et HTML-element begynder med et åbningstag
  • Et HTML-element slutter med et slut-tag
  • Et HTML-tag begynder med et < og slutter med et >
  • Bogstaverne mellem < og > er forkortelser.
  • Elementsindholdet er alt mellem begyndelse og slut-tag'et.
  • Nogle HTML-elementer er tomme
  • Tomme elementer er lukkede i start-tag'et.
  • Gør det til en vane at skrive alle dine tags med små bogstaver - det anses for at være god stil.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!
adplus-dvertising