TOC

This article is currently in the process of being translated into Thai (~90% done).

Form validation using HTML5:

Form validation using HTML5

ช่องเพื่อกรอกข้อมูลใน form ใช้เพื่อเก็บข้อมูลของผู้ใช้ บางครั้งผู้ใช้จะสับสนในการกรอกข้อมูล บางคนจะไม่กรอกบางช่อง บางคนกรอกผิด (เช่น email address ที่มีช่องว่างระหว่างตัวหนังสือ) พอผู้ใช้กดส่งข้อมูล ก็จะทำให้เราได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

ในบทนี้จะพูดถึงการ validation (ตรวจสอบ) ข้อมูล ถ้าเราตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งไปที่ จะทำให้ผู้ใช้มีโอกาสแก้คำผิดและเราก็จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

ปกติแล้วเราจะใช้ JavaScript ในการ validation ซึ่งใช้งานได้ดี แต่ทำไมเราต้องเปลี่ยน? ผู้พัฒนา HTML5 ได้นำเสนอทางเลือก ซึ่งง่ายต่อการใช้ และไม่ต้องเขียนโค้ดเยอะเหมือน JavaScript ส่วน browser จะเป็นตัว validation ที่ฝั่ง client ซึ่งเราจะใช้ตัวแปร attribute ในการตรวจสอบ


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!
adplus-dvertising