TOC

This article is currently in the process of being translated into Slovenian (~98% done).

Semantic HTML5 section tags:

The header tag

Element <header> je nekoliko dvoumen, saj se lahko uporablja na različne načine. Najprej morate vedeti, da element <header> ne uvaja novega odseka – je naslovni del obstoječega odseka. Drugič, ne smete ga zamenjati z oznako <head> – to sta dva različna elementa!

Takole je videti:

<header>...</header>

Torej lahko imate dva naslovna elementa <header> na isti strani? Seveda lahko! Predstavljajte si, da imate tri vnose v blog na eni strani; ti vsi imajo lahko element <header>. Več člankov na eni strani? Vsi imajo svoj element <header>.

Z uporabo članka o mokah, kjer smo element <div> prej uporabljali za razdelitev naslova in avtorja iz preostale vsebine, lahko zdaj zamenjamo z elementom <header>.

<article>
	<header>
		<h1>All About Flour</h1>
		<p class="teaser">Wheat flour is the backbone of the baked goods we love.</p>
		<p class="byline">by Jane Doe</p> 
	</header>

	<div id="content">
		<h2>The Two Types of Wheat</h2>
…

Ko uporabljate element <header>, morate imeti vedno eno oznako naslova (<h1> - <h6>), lahko pa jih imate več. Uporabite lahko tudi element <hgroup>, ki ga bom kasneje pojasnil. Ne nazadnje imate lahko tudi druge "headerju" ustrezne vsebine, kot so na primer vrstica z avtorjem, datum objave, kazalo vsebine itd.

Kaj ste se naučili

  • <header> je nov pomenski element HTML5
  • <header> se uporablja znotraj odseka (ne nujno na vrhu vašega dokumenta)
  • Zato lahko imate več elementov <header> v istem dokumentu

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!
adplus-dvertising